Дана, 07.07.2020.године у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 97/2020.године објављен је Посебан  колективни уговор о допуни Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, који ступа на снагу даном објављивања. У наведеном Службеном гласнику објављен је и нови Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

ТЕКСТ ДОПУНЕ ПКУ И НОВИ ПКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ У ЛИНКУ ИСПОД ТЕКСТА

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ