У „Службеном гласнику РС“ бр. 123 од 04.11.2022.године објављен је Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, који ступа на снагу  дана 12.11.2022.године.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ