ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
АНА БРНАБИЋ
МИНИСТАР ПР0СВЕТЕ, НАУКЕ и ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
БРАНКО РУЖИЋ
ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД И ИНВЕСТИЦИЈЕ
МИЛУТИН ЂУРОВИЋ

 

Дана 03.11.2021. године у Новом Саду одржана је заједничка седница Одбора делатности ученичког и студентског стандарда Републике Србије и Одбора делатности ученичког и студентског стандарда Војводине. На састанак који је организовао Одбор делатности ученичког и студентског стандарда Војводине и Синдикална организација Студентског центра Нови Сад били су позвани: представници Синдиката и чланови Одбора делатности ученичког и студентског стандарда Србије и Војводине, директори студентских центара Србије, представници виших органа Синдиката образовања Србије, СОНК-а Војводине, ССС Војводине и ССС града Новог Сада.

Након разматрања бројних проблема који притискају ову делатност донешен је следећи закључак:

Одбор делатности ученичког и студентског стандарда Србије и Војводине изразио је хитност решавања вишедеценијског проблема а у вези са неједнаким коефицијентима и цени рада у студентском стандарду и социјалне неравноправности, односно разлика примене Уредбе о коефицијентима на Студентски центар Београда у односу на остале студентске центре у Србији.

Тим поводом предлажемо следеће решење:

Једнака примена Уредбе о коефицијентима у студентском стандарду из 2008. године , на све установе студентског стандарда како би се све установе довеле у равноправан положај.

Изједначавање цене рада за све запослене у систему образовања.

У студентском стандарду Србије има укупно 2300 запослених, када се одузме 800 запослених из Студентског центра Београда, остаје 1500 запослених из осталих установа студентског стандарда Републике Србије – од којих би већина – око 1150 запослених – применом тих коефицијената дошли у равноправан положај у односу на Студентски центар Београда, док би – око 450 запослених – и даље примали минималну зараду (запослени са првим степеном, другим степеном и део са трећим степеном стручне спреме).

На овај начин би се решио и проблем већине запослених који примају минималну зараду, односно проблем зарада – плата од првог до петог степена стручне спреме.

Сматрамо да овакав начин решавања вишедеценијског проблема не потражује велика материјална средства и апелујемо на хитно грешавање наведеног.

 

Одбор делатности ученичког и студентског стандарда
Данијел Ђорђевић , председник

Синдикат образовања Србије председница
мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ