Одговор преносимо у целости:

У вези вашег дописа који су министру финансија упутила три синдиката запослених у предшколкским установама Републике Србије: ГСПРС Независност, Синдиката образовања Србије и Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије, а везано за предложено повећање плата запосленима у предшколским установама, обавештавамо вас:

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 31/19) изједначен је проценат увећања плата запослених у предшколским установама са процентом увећања плата запослених у установама основног образовања, тако да износи 9%, почев од плате за мај 2019. године.

На овај начин извршено је усклађивање члана 27е Закона о буџетском систему са чланом 52. Закона о предшколском васпитању и образовању, којим је прописано да основица за обрачун и исплату плата у предшколским установама не може бити нижа од основице за обрачун и исплату у основном образовању и васпитању.

Ради спровођења горе наведеног законског решења, Влада је допунила Закључак, којим су, између осталог, утврђене основице за обрачун и исплату плата запослених у основном и средњем образовању, тако што је утврђена основица за обрачун и исплату плата запослених у предшколском образовању у нето износу од 3.130,26 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање, почев од плате за мај 2019. године.

На овај начин изједначене су основице за обрачун и исплату плата запослених у предшколским установама са основицама запослених у основном и средњем образовању.

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је утврдила Влада на седници одржаној дана 16. септембра 2019. године, а који је упућен на разматрање и усвајање Народној скупштини, предвиђено је повећање плата запосленима у предшколским установама за 9%, почев од плате за новембар 2019. године, тако да ће запослени у овим установама имати повећање плате у истом проценту као и запослени у високошколским установама, установама основног и средњег образовања и установама ученичког и студентског стандарда.

С поштовањем,
Кабинет министра

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ