Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 

Поводом заједничког дописа Синдиката образовања Србије, Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије и ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ од 3.07.2020. године који сте путем електронске поште упутили Министарству просвете, науке и технолошког развоја у вези са новим мерама које је Кризни штаб донео ради спречавања ширења корона вируса, обавештавамо Вас о следећем:

На основу члана 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 66/20, 93/20 и 94/20), Влада је донела Одлуку о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда („Службени гласник РС“, број 98 од 10. јула 2020.), која између осталог подразумева да су организована окупљања на јавним просторима у затвореном простору или на отвореном простору дозвољена само када се окупља највише 10 (десет) лица, с тим што између окупљених лица мора постојати растојање од најмање 1,5 метара, али и да се под организованим окупљањем на затвореном и отвореном јавном простору нарочито сматрају: прославе, музичке, забавне и културне манифестације, политички скупови, спортски догађаји са присуством публике и слична окупљања.

Подсећамо да је у циљу благовремене припреме предшколских установа за отварање објеката и пријем једног броја уписане деце почев од 11. маја 2020. године, у обиму који омогућава спровођење неопходних мера превенције, заштите и сузбијања ширења епидемије COVID-19, припремљена и свим предшколским установама достављена Инструкција која садржи главне смернице и препоруке у вези са поступањем и организацијом рада предшколских установа у оквиру новог режима мера у време трајања епидемије COVID-19 (заједнички допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 610-00-00317/2020-01 и Министарства здравља, број: 530-01-45/2020-10, од 5.05.2020. године). Сет препорука развијен је у консултативном процесу у којем су учествовали и представници струковних удружења као и репрезентативних синдиката у делатности предшколског васпитања и образовања.

У вези са Вашим питањем ко је надлежан за набавку и дистрибуцију маски и друге заштитне опреме и средстава у предшколским установама, указујемо да се у Инструкцији између осталог, наводи да је потребно да установа у сарадњи са републичким Кризним штабом и оснивачем- јединицом локалне самоуправе обезбеди довољне количине личне заштитне опреме за запослене, средства и прибор за чишћење, дезинфекцију и личну хигијену и да правовремено требује нове потребне количине.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом, број: 610-00- 00346/2020-07 од 20.05.2020. године обавестило директоре предшколских установа да у сарадњи са надлежним органом локалне самоуправе и кризним штабом, доносе одлуке о отварању, односно затварању објеката предшколске установе (прекиду васпитно- образовног рада), као и о повећању, односно смањењу броја деце у објекту/васпитној групи на основу сагледавања укупне епидемиолошке, привредне и друштвене ситуације у конкретној локалној заједници и других чинилаца (просторних, кадровских и материјално- техничких могућности установе). У том смислу, препоручено је да се одлуке доносе за сваки објекат предшколске установе, уз претходно разматрање битних елемената:

  • процене максимално могућег броја деце по објекту, односно васпитној групи имајући у виду могућност спровођења неопходних превентивно-здравствених мера (с обзиром на карактеристике конкретног простора, узраст деце и сл.);
  • датума од ког се одлука примењује;
  • санитарно-хигијенских услова који морају бити испуњени ради спровођења одлуке, као и одговорност запослених за спровођење одлуке.

Имајући у виду осетљивост периода у ком ширење епидемије не јењава, неопходно је сачувати висок ниво опреза и професионализма у поступању, планирању и организацији рада предшколских установа у складу са одлукама и мерама Владе Републике Србије, на основу контиунираног праћења епидемиолошке ситуације у земљи и стручне процене републичког Кризног штаба и надлежних институција.

МИНИСТАР
Mладен Шарчевић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ