САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ – ВЕЋЕ
Броj: 01 – 224/3
Датум: 17.10.2023.

На основу члана 14. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници одржаној 17. октобра 2023. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ ВЕЋА СССС

  1. Јавна седница Већа Савеза самосталних синдиката Србије одржаће се 26. октобра 2023. године, у Београду, у 12 часова, испред Скупштине Републике Србије. Окупљање је на Тргу Николе Пашића од 11 часова;
  2. Јавна седница ће се одржати у проширеном саставу, те ће седници поред чланова Већа СССС, присуствовати и чланови републичких одбора самосталних синдиката Србије и чланови већа савеза самосталних синдиката са територије;
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

Савез самосталних синдиката Србије је пуноправни члан Европске Конфедерације синдиката која је донела одлуку да у свим државама чланицама, под слоганом „На путу ка фер договору за раднике“ одрже јавне манифестације како би се скренула пажња на ниске зараде које не омогућавају достојанствен живот радника, непостојање колективних уговора и све рестриктивније законе који умањују права оних који раде.

Инфлација и свакодневни раст цена и трошкова живота, додатно утичу на раст броја сиромашних и све већу поларизацију у друштву.

Са јавне седнице Већа у проширеном саставу тржићемо да се хитно започне социјални дијалог, да се синдикат укључи у поступак доношења закона у свим фазама, почев од формулисања нацрта, да се потписују колективни уговори на нивоу делатности и да се, у договору са синдикатима хитно подигну све зараде, укључујући минималну до нивоа који би омогућио достојанствен живот радника и њихових породица.

 

ПРЕДСЕДНИК
Љубисав Орбовић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ