МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ
Славици Ђукић Дејановић

 

На основу члана 3. става 2. Закона о штрајку репрезентативни синдикати у основним и средњим школама донели су следећу

 

О Д Л У К У

 

Запослени у основним и средњим школама и домовима ученика ступиће у штрајк у понедељак 16. октобра 2023. године.

Штрајк ће се спроводити у складу са законом до испуњења захтева.

Часови ће бити скраћени на 30 минута.

ШТРАЈКАЧКИ ЗАХТЕВИ СУ:

Да се плате запослених у образовању изједначе са просечном платом у Републици Србији и да се изради стратегија за повећање у наредном периоду.

Да се повећа додатак одељењским старешинама.

Да се настави са радом на смањењу педагошке администрације у основним и средњим школама и домовима ученика у Србији.

Штрајкачки одбор:

Добривоје Марјановић
Валентина Илић
Срђан Словић
Слободан Брајковић

 

Београд 5. октобра 2023.

ПРЕУЗМИТЕ ОДЛУКУ