У Подгорици је 23.04.2024. године одржана регионална конференција   на тему „Грански колективни уговор за област просвете – упоредна искуства“. На конференцији су учествовали представници из синдиката образовања Србије, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније, Македоније, Косова и Албаније. Домаћин конференције је био Синдикат просвјетних радника Црне Горе (SPCG), а подршку организације регионалне конференције пружио је Solidarity centar Америчког савеза синдиката AFL CIO.

Испред Синдиката образовања Србије, конференцији су присуствовале: председница, Валентина Илић и стручна сарадница за правне послове, Николина Јанковић. Циљ ове конференције је био да  сви учесници представе права из својих колективних уговора и да размене позитивна и негативна искуства и информације о правима запослених у установама  образовању и васпитања  како би могли позитивна искуства да пренесу и  покушају преговорима постићи и у својим земљама. У име Синдиката образовања Србије, Николина Јанковић је представила  учесницима конференције права запослених из установа образовања и васпитања из важећих  колективних уговора.

На конференцији су донети и одређени закључци свих  учесника:

– Синдикати образовања са подручја Балкана су сагласни да појачају и интензивирају сарадњу и размену искустава на свим нивоима и о свим проблемима који се тичу запослених у просвети;

– Синдикати просвете ће се и даље борити за побољшање материјалног и социјалног статуса свих запослених у просвети, са посебним освртом на бенефите за чланове синдиката;

– Побољшати информисаност свих чланова синдиката о резултатима које је остварио синдикат;

– Стална обавеза свих повереника синдиката и чланова синдиката је едукација (тренинг), како бисмо боље познавали законску регулативу;

– Синдикати морају ићи у сусрет проблемима у образовању и нудити боља решења, како би образовни систем био што квалитетнији због добробити ученика, родитеља, па и самог друштва.

Сви учесници су се сложили да су регионалне конференције одлична прилика да се састану представници свих земаља региона на једном месту и да размене  позитивна и негативна искуства о правима запослених из својих земаља, како би заједничким снагама и искуством утицали да се побољша положај свих запослених у установама образовања и васпитања.