У Старој Пазови, 31. маја, у Малој сали Беле зграде је одржан Акредитован семинар за запослене у делатности образовања и васпитања, наставнике, васпитаче и стручне сараднике, чланове нашег синдиката.

Семинар је регистрован под редним бројем 165. код Завода за унапређивање образовања и васпитања, под називом „Школа –  добро место за рад: радно – правни положај, права и обавезе запослених у образовању“, у организацији Синдиката Образовања Србије, и извођача Борке Вишњић, стручног сарадника и Николине Маљковић, правног саветника у Републичком одбору Синдиката Образовања Србије.

На семинару је био присутан максимално дозвољени број учесника, 30, из предшколских установа „ПОЛЕТАРАЦ“ и „РАДОСТ“, Основних школа „Растко Немањић – Свети Сава“, „23. Октобар“, „Милан Хаџић“, „Херој Јанко Чмелик“, „Вера Мишчевић“, „Слободан Савковић“, „Бошко Палковљевић – ПИНКИ“ и ШОСО „Антон Скала“, средњих школа  ЕТШ „Вук Караџић“, гимназије „Бранко Радичевић“ и „Техничке школе“.

Минималне трошкове, уместо послодавца, овај пут су сносиле саме синдикалне организације и Савез самосталних синдиката за територију Старе Пазове, а сваки учесник је по окончању семинара добио уверење за успешно похађање семинара и 8 бодова по Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Сви учесници су у листама за евалуацију семинара, по његовом окончању, оценили семинар високим оценама, и договорили се да Општински одбор образовања и културе /СССС за општину Стара Пазова/ организује и следећи акредитован семинар Синдиката Образовања Србије, под редним бројем 164. „Школа –  добро место за рад: процена ризика и деловање против стреса на радном месту“ у месецу октобру ове године.