У згради Владе Републике Србије 30.05.2023.године одржана је конститутивна седница Савета за спречавање вршњачког насиља кога чине председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, министарка за бригу о породици и демографију Дарија Кисић Тепавчевић, министарка правде Маја Јовановић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Никола Селаковић, министар за људска и мањиска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов, помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање Милан Пашић, представници министарства здравља, унутрашњих послова, информисања и телекомуникација, представница Уницефа Дејана Костадинова, представници удружења „Маме су закон“, представници Центра за несталу и злостављану децу и представници репрезентативних синдиката.

Представници Синдиката образовања Србије у Савету су Валентина Илић, председница Републичког одобра и Биљана Благојевић, председница Градског одобра Београда.

Саветом ће руководити председница Владе Републике Србије Ана Брнабић која је говорила  о националној платформи за превенцију и сузбијање насиља „ Чувам те“ у коју су укључене све релевантне институције и преко које могу сви да пријаве све врсте насиља, од наставника, ученика до родитеља. Радоњић Јована је Савет упознала са радом платформе, од када постоји, да је покренуто 14400 обука,а а је завршено 141000 обука и да је 19.маја пуштен трећи сегмент платформе, као и да је у њен рад укључено преко 2700 ентитета. За претходних десет дана било је 95 онлине пријава вршњачког, дигиталног и физичког насиља. Премијерка Ана Брнабић истакла је да је циљ Савета да се постигне нулта толеранција према насиљу у школама и  вршњачком насиљу и да ће фокус бити на постизању конкретних резултата и предузимању конкретних корака ка смањењу вршњачког насиља. Савет је упознат да су  процедури измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања које подразумевају пооштравање казнених мера за децу која врше насиље и њихове родитеље и суспендовање ученика током трајања дисциплинског поступка,. Заменик председника Савета министарка за бригу о породици и демографију Дарија Кисић Тепавчевић предложила је формирање мобилних тимова за превенцију насиља који би на терену обилазили средине у којима су пријављени случајеви насиља и који би едуковали  наставни кадар како да се понашају у датим ситуацијама. Предлози који су изнети од стране присутних чланова Савета односе се и на: укључење црквених, верских заједница и представника академских заједница и родитеља у рад Савета, унапређење рада Центра за социјални рад, смањење арбитражног одлучивања и администрације, интезивирање рада група у оквиру Завода за образовање деце, побољшање материјалног статуса наставника, повећање броја психолога и педагога у школама, израда упутства за рад одељењског старешине, да се друштвено користан рад уведе у школе као обавезан, а да не буде само у склопу васпитно-дисциплинског поступка и да се регулише употреба мобилних телефона у школама. Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање Милан Пашић истако је да је увођење једносменског рада у 405 основних и средњих школа допринео смањењу насиља у њима и подржао предлог да  часови одељењског старешине и одељењске заједнице буду укуључени у 20 – часовну радну норму наставника.

Савет ће имати састанке минимум једном месечно, а по потреби и чешће и координациони тима за платформу „Чувам те“ извештаваће чланове о пријавама насиља на платофрми, динамици њиховог решавања, као и санкцијама за починиоце.

 

Биљана Благојевић