Дана, 30.10.2023. године, на инцијативе Синдиката образовања Србије, коначно  је одржан састанак у Министарству просвете у вези са продужењем важења ПКУ за високо образовање као и отпочињања преговора за закључење Измена и допуна ПКУ. На састанку је присуствовао  помоћник министра за високо образовање др Александар Јовић са сарадницима и представници репрезентативних сидниката као и представници  министарстава који учесвују у преговорима. У име Синдиката образовања Србије састанку је присуствовала председница мр Валентина Илић, подпредседница др Марина Миленковић, професор  др  Бранкo Ристановић  и саветница за правне послове, Николина Јанковић.

На састанку је договорено да се важећи ПКУ за високо образовање који истиче дана 14.12.2023. године  продужи на три године, као и да запослени у високом образовању добију нова права која су у својим  колективним уговорима добили запослени у основним, средњим школама и студентском стандарду. Договорено је да се текст  Измена и допуна ПКУ усклади са примедбама и сугестијама  са данашњег састанка и достави министарству ради усаглашавања и сачињавања коначног предлога текста.