На иницијативу три репрезентативна синдиката: Синдиката образовања Србије, ГСПРС Независност и Синдиката радника у просвети Србије, у уторак 28. јануара 2020. године одржан је састанак са министром просвете Младеном Шарчевићем.
На састанку су разматрани захтеви репрезентативних синдиката упућени министру дописом од 21. јануара 2020. године.

Закључено је следеће:

– процес запошљавања преко конкурса се наставља;
– конкурси се расписују и у предшколском васпитању и образовању, у ученичком и студенстком стандарду и у високом образовању;
– у наредном кругу иду конкурси за примљене у 2016. и 2017. години и они који су запослени са 70% и више радног ангажовања пре 2015, 2016 и 2017. године;
– следеће недеље очекујемо састанак са премијерком и министром финансија по питању корекције коефицијената запослених у образовању и новогодишњих награда.