На иницијативу Синдиката образовања Србије одржан је састанак са помоћником министра за високо образовање проф.др Бојаном Тубићем ради продужења ПКУ за високо образовање, којем важност истиче 14. децембра 2020. године.

Предлог Министарства је био да се важност важећег ПКУ продужи за још годину дана, док је став Синдиката био да се ПКУ продужи на три године, а да се све измене и допуне везане за усаглашавање са законом о финансирању високог образовања, регулишу анексом.

Пошто свим осталим колективним уговорима из области образовања важност истиче у 2022. години, постоји могућност да се и ПКУ за високо образовање продужи на две године, о чему ће се даље преговарати са ресорним министарством.