FOTO TANJUG/ VLADA REPUBLIKE SRBIJE/ SLOBODAN MILJEVIC/

На иницијативу три репрезентативна синдиката, Синдиката образовања Србије, ГСПРС „Независност“ и Синдиката радника у просвети Србије, дописима упућеним 21. јануара и 26. фебруара 2020. године, у петак 6. марта одржан је састанак са премијерком на ком су били присутни министар просвете Младен Шарчевић са сарадницима. На састанку су разматрани наши захтеви који се односе на:

  1. Хитну корекцију коефицијената за запослене у образовању од другог до шестог степена;
  2. Изједначавање цене рада за све запослене у образовању;
  3. Исплату Новогодишње награде у складу са посебним колективним уговорима и
  4. Изградњу станова за запослене у образовању под повољнијим условима.

Синдикат образовања Србије је на седници Републичког одбора од 28. децембра 2019. године дефинисао захтев за корекцију коефицијената од другог до шестог степена који су годинама утопљени у „минималац“. Захтев за решавањем коефицијената ненаставног особља је иницијалан за корекцију свих осталих.

У вези са корекцијом коефицијената и изједначавањем цене рада у образовању, премијерка је рекла да се до краја јула месеца ове године завршава матрица платних група и разреда, а примењиваће се од 1. јануара следеће године. До платних група и разреда, четврти и шести степен стручности ненаставног особља изједначиће се са четвртим и шестим степеном наставног особља. Договорено је да ће Влада РС сагледати потребе за издвајањем средстава из буџета РС за корекције и као такве их усвајати.

Што се тиче исплата Новогодишњих награда предвиђених посебним колективним уговорима, премијерка је обећала да ће се консултовати са министром финансија.

За изградњу станова за запослене у образовању под повољнијим условима, премијерка је изјавила да и образовање улази у тај програм.

Фото: ТАНЈУГ