ОДРЖАН САСТАНАК У МПНТР

Дана, 09.09.2019.године одржан је састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја на коме су присуствовали министар Младен Шарчевић, испред сектора за ученички и студентски стандард  – Марина Хасановић, Валентина Илић, председница  СОС-а и Данијел Ђорђевић, председник Одбора делатности за ученички и студентски стандард.

Представницима министарства предочени су проблеми везани за цену рада која није иста за све запослене  у систему образовања; проблеми са платама запослених са IV и нижим степеном стручне спреме где је дошло до компресије плата; указано је и на недостаке у важећој Уредби о коефицијентима као и на проблеме који се односе на забрану запошљавања у јавном сектору.

Према најавама МДУЛС-а забрана запошљавања у јавном сектору требала би да се укине до краја године. Према речима министра Шарчевића покушаће се изналажење неког прелазног решења које би донекле решило нагомилане проблеме до почетка примене Закона о запосленима у јавним службама односно до почетка примене система платних група и разреда.

На састанку је обећано да ће се до краја септембра одржати састанак везан за израду норматива у студентском стандарду након кога ће бити одржана и седница Одбора делатности за ученички и студентски стандард на коме ће присуствовати и представници министарства.

Поред наведеног, покренута је и инцијатива за почетак преговора о продужењу Посебног колетивног уговора за запослене у  установама студентског стандарда  чија важност истиче јануара месеца 2020.године