Дана, 27.09.2019.године одржан је састанак у просторијама Општине Смедеревска Паланка на инцијативу представника Синдиката образовања Србије са територије општине Смедеревска Паланка.
Састанку су присуствовали: председница Валентина Илић, Миодраг Камперелић, технички секретар, Николина Маљковић, правна саветница, Јасмина Стојановић, члан Републичког одбора СОС-а,  Даринка Бајкић, председница Синдикалне организације ОШ „Ђорђе Јовановић“ у Селевцу, Божидар Тодоровић, председник Већа Савеза Самосталних Синдиката Србије општине  Смедеревска Паланка и Срба Илић, адвокат, као и председници синдикалних организација школа на територији Подунавског округа.

На састанку су предочени бројни нагомилани проблеми са којима се суочавају школе на територији општине Смедеревска Паланка. Највећи проблем који годинама уназад још увек није решен јесте блокада рачуна школа на територији целе општине и велика дуговања према Електродистрибуцији и комуналним службама. Проблеми би били делимично решени уколико би Електродистрибуција отписала дуг на име камате, чиме би значајно помогла  решавању нагомиланих финансијских проблема општини Смедеревска Паланка. Такође је на састанку изложен и проблем око неплаћања стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. Поред наведеног изложени су и бројни појединачни проблеми запослених као што су  технолошки вишкови, преузимање запослених, проблеми око функционисања превоза запослених и ученика, итд.

На крају састанка је договорено да Републички одбор Синдиката образовања Србије упути допис Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству финансија и Министарству државне управе и локалне самоуправе, како би се решило питање дуговања према Електродистрибуцији и осталим службама, чиме би омогућили несметано функционисање школа на територији општине Смедеревска Паланка. Такође је договорено да ће се појединачни проблеми запослених решавати у складу са договором са правном саветницом синдиката и адвоката Већа савеза Самосталних Синдиката Србије општине Смедеревска Паланка.