У организацији Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске у Теслићу су дана 20.08.2019.године  одржане спортске игре, као и округли сто следећег дана на тему „Социјални дијалог и колективно преговарање у Републици Српској, Србији и Црној Гори“.

У раду округлог стола у име Синдиката образовања Србије учествовали су Валентина Илић, председница, Николина Маљковић, правна саветница,  Ђурђица Црвенко, председница Синдиката запослених у образовању, науци и култури Војводине, као и Чедомир Барош, председник Градског одбора запослених у образовању, науци и култури Војводине. Такође је округлом столу присуствовао  Зоран Јевтић, председник Савеза самосталних синдиката Косова и Метохије и Зоран Дробњаковић, предедник покрајинског одбора Синдиката образовања Косова и Метохије. У раду округлог стола у име Синдиката просвјете Црне Горе учествовао је Николај Кнежевић, потпредседник и Славка Бошковић, потпредседница.

Председник Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске, Драган Гњатић је  посебно истакао да је по први пут у Републици Српској потписан  дана 20.08.2019.године Посебан колективни уговор за високо образовање и студентски стандард, а такође су   истог дана потписане измене и допуне Колективног уговора за  запослене у области образовања и културе који је побољшао стање у областима на које се односе. Учесници округлог стола су констатовали да је то добар допринос побољшању  материјално – социјалног статуса запослених у образовању и култури у Републици Српској.

Председница Валентина Илић у име Синдиката образовања Србије је истакла да се у Републици Србији  наставља рад на доношењу платних група и разреда чија је примена одложена за половину 2020.године. Такође је истакла да ускоро истичу колективни уговори за запослене у студентском стандарду и предшколским установама, те да ће Синдикат образовања Србије активно учествовати у раду  на доношењу нових колективних уговора.  Валентина Илић је учесницима округлог стола предочила и дугогодишњи проблем око потписивања  Посебног колективног уговора за запослене у високом образовању и  имајући у виду да је ових дана  постигнут договор са ресорним министарством, очекује се ускоро и потписивање истог.


Потпредседник Синдиката просвјете Црне Горе, Николај Кнежевић је истакао да њихов синдикат има  добру сарадњу са ресорним министарством, чији представници често и гостују на седницама њиховог главног одбора. Такође је истакао да је Синдикат просвјете Црне горе најачи синдикат у Црној Гори и да имају учлањених 93% запослених у просвети.