Струга, Северна Македонија – Представници синдиката образовања из Босне и Херцеговине, Словеније, Хрватске, Србије, Црне Горе и Северне Македоније окупили су се у Струги како би потписали Оснивачку повељу и формирали Регионално синдикално веће синдиката образовања под називом „Заједно за образовање“.
Овај важан корак има за циљ унапређење радних, материјалних и социјалних услова радника чије интересе заступају ови синдикати.

Циљ оснивања Регионалног већа је да кроз заједничке активности и сарадњу, обезбеди што боље услове за све запослене у образовном сектору. Посебну улогу у овом процесу имаће Синдикат образовања Србије и његова председница Валентина Илић, која се истакла као један од кључних актера у овом пројекту.

Прва Радна Седница у Организацији Синдиката ФБиХ

Прва радна седница „Заједно за образовање“ биће организована од стране Самосталног синдиката основног образовања и одгоја ФБиХ. На овој седници биће разматране важне теме које ће дефинисати будуће активности и приоритете Већа.

Кључни Елементи Сарадње

Синдикати образовања ће кроз Регионално веће сарађивати у следећим областима:

 • Развијање солидарности међу синдикатима и организовање заједничких акција и кампања
 • Међусобна размена искустава и информација у свим областима синдикалног рада
 • Организација стручних консултација из области јавних политика, радног и социјалног законодавства и колективних уговора, са циљем обезбеђивања што вишег нивоа радних и социјалних права
 • Едукација представника синдиката
 • Јачање сарадње између територијалних облика синдикалног организовања
 • Размена информација и искустава у процесу прилагођавања стандардима Европске уније
 • Информисање и едукација о пројектима Европске уније и учешће у њима
 • Подстицање интегративних процеса у синдикалном деловању

Чланови Регионалног Синдикалног Већа

Регионално синдикално веће синдиката образовања чине:

 • Самостални синдикат основног образовања и одгоја ФБиХ
 • Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија
 • Синдикат образовања Србије
 • Синдикат средњег и високог образовања, одгоја, науке и културе БиХ
 • Синдикат хрватских учитеља
 • Синдикат радника у предшколском одгоју и образовању Хрватске
 • Синдикат просвете Црне Горе
 • Синдикат взгоје, изображевања, знаности ин културе Словеније

Синдикат образовања Србије, под руководством Валентине Илић, наставља да игра једну од кључних улога у овом регионалном савезу, залажући се за побољшање услова рада и животног стандарда свих просветних радника у региону.

Заједно смо јачи и одлучнији у стварању боље будућности за образовање!

 

ПРЕУЗМИТЕ ОСНИВАЧКУ ПОВЕЉУ