Синдикат образовања Србије се придружује осталим синдикатима и колегама и најоштрије осуђује насиље које се догодило у Сремској Митровици у Основној школи „Јован Јовановић Змај“.

У последње време све је учесталије насиље које врше ученици над запосленима те апелујемо да се овакво понашање  строго санкционише и да се  Закон о основама система образовања и васпитања, тачније одредбе које регулишту забрану насиља, злостављања и занемаривања као и Правилнци који уређују ову област прецизније и конкретније уреде.
Школе треба да буду добро и квалитетно место за рад, где ће се осећати сигурно ученици и запослени, као и трећа лица, а не да страхују за своју безбедност чим уђу у школску зграду.

Због свега напред наведеног Синдикат образовања Србије осуђује сваки вид насиља у школама и сматра да кривци морају да одговарају за своја дела и да буду строго санкционисани.