О Синдикату образовања Србије

Први пут као посебно правно лице и грански синдикат у саставу Савеза синдиката Србије, регистровани смо 1991. године под именом „Синдикат радника образовања, науке и културе Србије“.
Окупљали смо чланство у основним и средњим школама, предшколским и научним установама као и установама културе.

Од 1993. године смо члан Интернационале образовања из Брисела, међународне организације која окупља синдикате образовања из више од 150 земаља света и преко 25 милиона запослених.

Од 1997. године мењамо назив у Синдикат образовања Србије, јер се посебно формирају синдикати науке и културе.

У чланству остају само запослени у основним и средњим школама и домовима ученика.
Након промена, током 2001. године донет је нови закон о раду, који уводи појам репрезентативни синдикат (на свим нивоима) и који налаже свим синдикатима да изврше реучлањавање помоћу приступница.

Исте године, уз помоћ Интернационале образовања, Синдикат образовања Србије припрема програм за вођење базе података о чланству и израду чланских картица.

Од 2002. године у нашу организацију се укључују запослени у предшколским установама, од 2003. године запослени у високом образовању (факултети и високе школе), а од 2005. године и запослени у студентским центрима у Србији.

Већ средином 2002. године нашем синдикату је први пут призната репрезентативност на основу више од 15.000 приступница. Репрезентативност је признала комисија Министарства просвете, а у пребројавању приступница су учествовали и други синдикати из области образовања.

Том приликом синдикат Независност није имао довољан број приступница, док су из Уније СПРС донели само спискове са именима чланова, на шта смо уложили приговор.

Након промена у Закону о раду формиран је Одбор за утврђивање репрезентативности синдиката и послодаваца, који је постао надлежан за то питање.

Дана 12. Септембра 2005. године, на предлог овог одбора, Министарство рада запошљавања и социјалне политике је донело Решење о репрезентативности Синдиката образовања Србије.

Поред репрезентативности за основне и средње школе, били смо и једини репрезентативни синдикат за високо образовање.

Крајем 2007. године добили смо и репрезентативност за предшколско васпитање.

Структура чланица СОС-а је према следећем графикону:

Struktura članova

ПУ-предшколске установе;        ОСШ-основне и средње школе;       ВО-високо образовне установе;      УСС– установе за ученички и студенски стандард

Озбиљна реформа синдиката образовања србије креће од 1999. године. Најпре је учињен велики напредак у развоју информационог система.
Израђен је програм за праћење уплате чланарине, уређене базе података о свим нашим установама и комплетном чланству.
Од 1. априла 2000. године отворен је сајт Синдиката образовања Србије, а средином следеће године почели смо са издавањем листа „Синдикално перо“ који се директно доставља свим установама, чланицама нашег синдиката (преко 800 адреса).
Једини смо синдикат на простору бивше Југославије који редовно издаје свој лист и то без помоћи са стране, од сопствених средстава.
Средства су уложена и у набавку најсавременије рачунарске опреме, штампача, копир апарата, скенера, лаптоп рачунара, пројектора, затим опреме за снимање и репродукцију аудио и видео записа итд.
Издали смо неколико брошура и приручника за наше синдикалне активисте и одржали низ семинара у циљу боље информисаности и едукације чланствa.

Прикладну презентацију о 1/4 века рада Синдиката образовања Србије можете преузети: ОВДЕ