Данас (21.11.2022.) је одржан састанак у Министарству просвете у вези са актуелним проблемима у основном, средњем образовању и домовима ученика. На састанку је присуствовао министар просвете Бранко Ружић и помоћник министра за предшколско и основно образовање, др Милан Пашић и помоћник министра за средње образовање, Милош Благојевић. На састанку су присуствовали и представници Министарства државне управе и локалне самоуправе и представници Министарства финансија. У име Синдиката образовања Србије састанку је присуствовала подпредседница др Марина Миленковић и саветница за правне послове, Николина Јанковић.

Министар Бранко Ружић је  у уводном делу састанка изложио актуелне проблеме у образовању, посебно се  осврнуо на материјални положај запослених и насиље које се врши над запосленима у школама широм Србије.

Репрезентативни сидникати су скренули пажњу министру на лош материјални положај запослених имајући у виду да је просечна плата наставника  за 10% нижа од републичког просека. Посебно је истакнут проблем насиља  које се врши над запосленима, као и да је 2019.године формирана Радна подгрупа при Влади Србије која је требала да се бави  превенцијом насиља као и санкционисањем насиља над запосленима. Представници синдиката су подсетили министра да  наведена Радна погрупа није одржала ниједан састанак и да би требала хитно да се састане како би предузели конкретне кораке да се измене прописи који уређују насиље.

Представница Министарства финансија је истакла да најављено  повећање плата у висини од 12.5%  почев од јануарске плате 2023.године се односи на све буџетске кориснике на државном и локалном нивоу, а које ће добити и запослени у установама образовања и васпитања и да је то максимум који је у овом тренутку могућ.

Представници синдиката су се сложили да  социјални дијалог не постоји већ годинама уназад и да  Министарство финансија сваке године пружи само кратку информацију о проценту повећања плата запослених, а да  би плате запослених сваке године пре усвајања буџета требале бити предмет  преговора између репрезентативних синдиката и министарства који су учесници у колективном преговарању, пре свега ресорног Министарства просвете и Министарства финансија.

На састанку је било речи и о платним групама и разредима, односно да ниједан састанак у вези са тим није одржан још од октобра 2018.године. Министар Ружић је у свом изилагању поменуо  да ће примена прописа који регулишу систем платних група и разреда бити могућа тек од 2025.године.

На састанку је догорено да државна секретарка Ана Марија Вичек формира Радну групу за насиље у школама и да синдикати делегирају свог члана како би се заједнички радило на изменама и допунама прописа који уређују насиље.

 

Николина Јанковић