Споразум о продужењу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика,објављен је у Службеном гласнику бр.27,од 25.2.2022.а важи од 5.3.2025.године.