Платформа за спас образовања у Србији оценила је данас да је ситуација са просветом таква да су проблеми нагомилани и да Влада мора да преузме пуну одговорност за поправљање тог веома важног питања за друштво и будућност нације.

„Изражавајући своју забринутост за садашњу ситуацију, желимо да учествујемо у делу одговорности за решавање нагомиланих проблема. Сматрамо да се без активног учешћа и помоћи државе стање не може поправити“, навели су оснивачи платформе – више декана Универзитета у Београду и репрезентативни синдикати у образовању.

Како је наведно, држава мора да преузме одговорност за образовање, као делатност од приоритетног јавног значаја нације и друштва, што подразумева доношење нове, јасне и оствариве стратегије образовања у чијој изради је неопходно активно учешће свих чиниоца, који реализују образовне процесе у Србији.

Такође је неопходно враћање достојанства и угледа наставничкој професији, анимирање ученика за упис на наставничке факултете, кроз стипендије и подстицаје за упис најбољих кандидата, као афирмација и промовисање наставничког занимања у медијима.

Платформу за спас образовања у Србији основали су декани Универзитета у Београду: Филолошког факултета, Хемијског, Филозофског, Математичког, Географског, Билолошког, Факултета за физичку хемију, Физичког факултета Београд, као и Друштво директора школа Србије и репрезентативни синдикати у образовању Синдикат образовања Србије, Унија синдиката просветних радника Србије, ГСПРС Независност и Синдикат радника у просвети Србије.