Данас  су  у Министарству просвете, науке и технолошког развоја потписане Измене и допуне Посебног колективног угоовора за основно,средње образовање и домове ученика и Посебног колективног уговора за високо образовање, а на основу инцијатива које је претходно поднео Синдикат образовања Србије.

Измене и допуне Пку-а се односе на допуну  одредби које се односе на накнаду плате, тако што је додата нова одредба којом је прописано да запослени због потврђене заразне болести COVID-19 или због мера самоизолације, а која је наступила услед непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, имају право на накнаду плате у висини од 100% за време привремене спречености за рад.

Потписивање измена и допуна  Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локане самоуправе као и измена и допуна Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда чије је оснивач Република Србија са наведеном одредбом очекујемо ускоро.