Данас је потписан ПКУ за студентски стандард на 2 године. Крајем јануара одржаће се први састанак групе која ће радити на његовом анексирању увођењем бенефита који се већ примењују другим уговорима.

Инсистираћемо на анексирању свих колективних уговора који се примењују у образовању и којима ће се обезбедити иста или слична права адекватно делатности којој припадају од предшколског до високог образовања.