Дана,23.12.2019.године,потписан је Споразум о продужењу ПКУ а за запослене у установама студентског стандарда.

Тим Споразумом се важење ПКУ продужава до 12.јануара 2023.године.

У међувремену, како је одлучено на седници Одбора делатности ученичког и студентског стандарда од 19.11.2019.,у плану активности Одбора су приоритетни захтеви-изједначавање цене рада, повећање коефицијената, као и укидање Уредбе о забрани запошљавања