Данас је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја потписан  Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама  предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Важење Пку-а  је продужено како је раније и најављивано на два месеца, колико је и трајало ванредно стање, тачније до 13.јула 2020.године.

На наведеном састанку представници МПНТР упознали су представнике синдиката да је измена и допуна Пку-а, којом је регулисана накнада плате за време привремене спречености за раду у висини од 100% због потврђене заразне болести COVID-19,  усвојена на седници Владе,  а у складу са инцијативом коју су раније поднели репрезентативни синдикати.

У међувремену је поднета иницијатива од стране репрезентативних синдиката за закључивање новог Пку, како би до дана истека важећег потписали нови Колективни уговор.

Споразум о продужењу ПКУ-а можете преузети у линку испод.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ