Државни секретар у Министарству просвете Зоран Касаловић и представници Синдиката високог образовања Србије проф. др Маја Петровић и Синдиката образовања Србије мр Валентина Илић потписали су Споразум о продужењу рока важења посебног колективног уговора за високо образовање.

У наредном периоду биће интензивирани преговори са репрезентативним синдикатима за делатност високог образовања на нивоу Републике о изменама и допунама Посебног колективног уговора за високо образовање, како би био потписан почетком 2024. године.

Споразум о продужењу рока важења посебног колективног уговора за високо образовање биће данас регистрован и објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

__________________

ДОПУНА:

Данас је у „Службеном гласнику РС“ бр. 111/2023 од 14.12.2023 године објављен Споразум о продужењу рока Посебног колективног уговора за високо образовање и исти дан је ступио на снагу.

Важење ПКУ за високо образовање је продужено до 14.децембра 2026.године.

ПРЕУЗМИТЕ ОБЈАВУ „Службеног гласника РС“