Дана, 23.12.2019.године одржан је први састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у вези са преговорима за закључивање Измена и допуна Посебног колективног уговора за запослене  у  установама предшколског  образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.  На  састанку су присуствовали:  помоћник министра за предшколско и основно образовање, Милан Пашић са сарадницима,  преговарачки тимови репрезентативних синдиката као и представници Министарства финансија и Министарства рада. У име Синдиката образовања Србије састанку  је присуствовала правна саветница Николина Маљковић.

На састанку је утвђена репрезентативност присутних синдиката, учесника у преговорима. Утврђена је и динамика одржавања следећих састанака, имајући у виду да ускоро долазе Новогодишњи и Божићни празници и да се морају чешће након празника одржавати састанци, како би се на време усвојио  предлог Измена и допуна Пку-а за предшколце. Договорено је да између састанака, учесници преговора комуницирају мејловима ради ефикаснијег рада. Учесници преговора су  на првом састанку анализирали члан по члан  и су стигли до одребе члана 28. која  уређује годишњи одмор и договорено је да запослени који имају навршених 55 година живота и 30 година стажа имају право на 35 дана годишњег одмора. Такође је договорено да се поједине одредбе о којима се расправљало на састанку морају прецизирати до наредног састанка, као и да представници министарства изврше одређене провере и доставе своја мишљења на предлоге обрађених чланова Пку-а.