Коначно је  усвојен Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност  основног образовања и васпитања које су објављене у „Службеном гласнику РС“ бр.72 од 31.08.2023.године а ступиле су на снагу наредног дана, 01.09.2023. године.

Синдикат образовања Србије је на састанцима  Радне групе за превенцију и спречавање насиља у систему образовања и васпитања, дао између осталих и предлог да треба да се повећа број стручних сарадника у школама како би се активно  радило на превенцији насиља по школама, што је наведеним правилником коначно и учињено.

Повећан је број  стручних сарадника (психолога и педагога), тако што ће  од нове школске године 2023/2024.  свака школа имати право на једног извршиоца а само изузетно школе до 7 одељења могу имати 0,5 извршиоца – стручног сарадника. Зависно од потреба школе и програма који остварује стручни сарадник поред педагога и психолога може бити логопед, социјални радник, дефектолог или андрагог.  Према претхдном важећем тексту Правилника пре измене, школа до 7  и мање одељења је имала 0,5 извршиоца на месту стручног сарадника, а школе од 8 до 23 одељења – једног извршиоца.   Школе које имају до 16 одељења  изменама Правилника  ће имати право на једног извршиоца на месту стручног сарадника, а са 17 одељења до 27 одељења – 1,5 извршиоца (у претходном важећем тексту школе од 24 до 31 одељења су имале право на 1,5 извршиоца). Од 2836 одељења школе ће имати право на 2 извршиоца на месту стручног сарадника (претходно су имале право на два извршиоца школе које имају од 32 до 39 одељења). Од 37 до 44 одељења школе ће имати право на 2,5 извршиоца на месту стручног сарадника (претходно су имале право на 2,5 извршиоца школе које имају од 40-47 одељења). Од 45 до 52 одељења школе ће имати право на 3  извршиоца на месту стручног сарадника (претходно су имале право на 3 извршиоца школе које имају од 48-55 одељења). Од 53 до 60 одељења школе ће имати право на 3,5 извршиоца на месту стручног сарадника (претходно су имале право на 3,5 извршиоца школе које имају од 53-63 одељења). Од 61 до 68 одељења школе ће имати право на 4 извршиоца на месту стручног сарадника (претходно су имале право на 4 извршиоца школе које имају од 64-71 одељења). Од 69 до 76 одељења школе ће имати право на 4,5 извршиоца на месту стручног сарадника (претходно су имале право на 4,5 извршиоца школе које имају од 72-79 одељења).   Од 77 одељења и више школе имају право на пет  извршилаца (претходно су имале право на 5 извршилаца када имају 80 и више одељења).

Такође је мењан и број извршилаца на месту секретара и шефа раучноводства, тако што ће сада основне школе имати право на једног извршиоца на месту секретара и шефа рачуноводства без обзира на број одељења, док је у претходно важећем Правилнику  школа до 15 одељења имала право на 0,5 извршиоца на месту секретара и шефа  рачуноводства а тек са 16 одељења је имала право на једног целог извршиоца на месту секретара и шефа рачуноводства. Број референата за финансијско рачуноводствене послове је остао исти као и у претходно важећем тексту Правилника.

 

ПРЕУЗМИТЕ ПРАВИЛНИК