ПРЕ НЕГО ШТО СЕ ОБРАТИТЕ НАШОЈ СТРУЧНОЈ САРАДНИЦИ ЗА РАДНО-ПРАВНУ ЗАШТИТУ, Г-ЂИЦИ НИКОЛИНИ МАЉКОВИЋ, МОЛИМО ВАС ДА :

 1. СЕ ПРВО ОБРАТИТЕ СЕКРЕТАРУ ВАШЕ УСТАНОВЕ ЗА ПОМОЋ, КАО И ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
 2. ПОТОМ:
  • ПОГЛЕДАТЕ: ЗАКОН О РАДУ,
  • АКТУЕЛНЕ ЗАКОНЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПРОСВЕТУ:http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/ И ТО:
   1. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА,
   2. ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ,
   3. ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ,
   4. ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ,
   5. ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ,
   6. ЗАКОН О УЧЕНИЧКОМ И СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ
  • УПОЗНАТЕ СЕ СА ОДРЕДБАМА ПОЈЕДИНАЧНИХ И ПОСЕБНИХ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА,
  • СЕ УПОЗНАТЕ СА ОДРЕДБАМА АКТУЕЛНИХ ПРАВИЛНИКА.

СВАКАКО ВАМ СТОЈИ НА РАСПОЛАГАЊУ ПОМОЋ И КОНСУЛТАЦИЈА ПО СВИМ РАДНО-ПРАВНИМ ПИТАЊИМА КОД НИКОЛИНЕ МАЉКОВИЋ У ПЕРИОДУ ОД 9 ДО 15 ЧАСОВА, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА А НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 011/333-5-105

 Закони из 2019.године:

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 10/2019 од 15.2.2019. године, а ступио је на снагу 23.2.2019. (измене о законима за: основно образовање, предшколско васпитање и студенски стандард из истог броја, можете преузети кликнувши на број сл.гласника и датум)

Закони из 2017.године:

 1. септембра објављени у „Службеном гласнику“ Републике Србије ( 88/17) и ступају на снагу 7. октобра 2017. године:

– ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
– ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Сл. Гл. РС бр. 101/17, од 10.11.17.

 1. Закон о дуалном образовању: ОВДЕ преузмите,
 2. Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању: ОВДЕ преузмите,
 3. Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању: ОВДЕ преузмите,
 4. Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању: ОВДЕ преузмите.