Присутни:

 1. Дарко Комненић, помоћник министра, Министарство финансија
 2. Милан Пашић, помоћник министра, Министарство просвете
 3. Јасмина Јовановић, помоћник министра, Министарство просвете
 4. Љиљана Ненадовић, шеф Одсека за правне послове, Министарство просвете
 5. Анкица Савић, сектор за дигитализацију у просвети, Министарство просвете
 6. Славица Јелача, в.д. помоћника министра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 7. Гордана Пођанин, шеф одсека за систем плата, каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 8. Александра Бранковић, руководилац Групе за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 9. Зорица Вујатов, члан Одбора делатности предшколских установа, Синдикат образовања Србије
 10. Бојана Савић, члан Одбора делатности предшколских установа, Синдикат образовања Србије
 11. Босиљка Јовановић, председник, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања
 12. Слободанка Нинић, секретар, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 13. Сузана Лазаревић, председник, Одбор предшколских установа Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“
 14. Станиша Чабаркапа, заменик председника, Одбор предшколских установа Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“

Изостанак:

 1. Срђан Брајовић, в.д. помоћника министра, Министарство просвете
 2. Ивана Савићевић, помоћник министра, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 3. Марија Томић, самостални саветник, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 4. Данијела Василијевић, члан председништва, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања

 

Закључци

Основни циљ рада РГ је унапређење целокупног система спровођења делатности предшколског васпитања и образовања. На првом састанку радне групе заједно су донети следећи приоритети по којима ће се предузети иницијатива:

 1. Корекција Уредбе у делу 6б
 • Синдикати су предали документа са предлогом измене Уредбе. Министарство финансија ће предложене измене размотрити у сарадњи са другим министарствима где је потребно пре наредног састанка РГ.
 • Посебно ће се током рада РГ размотрити неопходни ниво образовања васпитача.
 • МДУЛС је потврдило да ће се измена Уредбе која се односи на нивое образовања медицинске сестре, васпитача уврстити у VI степен приликом заједно са другим изменама Уредбе које РГ одлучи. Иако се већ сада подразумева да су и медицинске сестре васпитачи обухваћене тим нивоом, техничка измене ће бити реализована како би се недоумице у различитости у тумачењу прописа решиле.
 • МДУЛС је предложило разматрање целокупног система предшколског образовања у домену реорганизације занимања и јасне диференцијације који степен стручне спреме је неопходан за одређене послове. Договорено је да ће РГ посебну пажњу посветити разматрању целокупне реорганизације предшколског образовања јер би то био једини основ за евентуално појединачно доношење мера у правцу финансирања запослених, али и система уопште.
 1. ЈИСП
 • Имајући у виду колико је битно да имамо све податке о свим предшколским установама потребно је радити на повећању уноса података у ЈИСП. Синдикати су истакли као проблем то што се подаци изнова уносе сваке године, из тог разлога су административни радници преоптерећени па је потребно сагледати да ли постоји могућност да се кроз кроз евентуално додатно ангажовање трећих лица (студенти) тај проблем реши. Министарство просвете је информисало да се на овоме ради – омогућиће се интеграција са електронским системима које предшколске установе користе, а развијају се функционалности које ће аутоматски преносити податке из једне године у другу како запослени у предшколском образовању не морају уносити исте податке више пута.
 1. Наставак подршке запошљавања на неодређено оних који дуго раде на одређено
 • МДУЛС ће доставити списак ЈЛС које су поднеле захтеве за запошљавање у предшколским установама са одлукама. На основу списка ће синдикати информисати које ЈЛС нису покренуле захтеве како би се реаговало са појединачним ЈЛС.
 • Синдикати ће доставити списак предшколских установа у којима још увек има запослених на одређено које треба запослити на неодређено.
 1. Признавање коефицијената – стручне спреме
 • Синдикати су доставили документ са информацијом да у Параћину, Беочину, Бачу, Сремској Митровици, Алексинцу, Старој Пазови и Новом Саду нису признати коефициенти и долази до тога да васпитачи раде заједно у једној групи са истом стручном спремом, а имају различите плате.
 1. Програм у прешколском васпитању и образовању
 • У току је имплементација новог програмског концепта у предшколском васпитању и образовању. Потребно је установити која подршка имплементацији нових основа програма се може укључити како би се допринело развоју иновативности, креативности и дигитализацији.
 1. Инфраструктура
 • Кабинет ПВ је изнео податке из ЈСП-а о попуњености објеката. Потребно је донети одлуку о томе како да се приступи ситуацији у објектима који имају уписану децу преко норме (Сектор за инспекцијске послове Министарства просвете ће предложити поступање које ће донети конкретне резултате), где и на који начин треба градити нове објекте или реновирати постојеће и испитати могућност промене Правилника у делу ограничења да један објекат може имати максимално 270 деце.
 1. Солидарна помоћ
 • Тема је делегирана на предлог синдиката где кажу да су Врање, Параћин, Кула, Чока, Прешево, Бујановац, Гаџин Хан, Трговиште, Прибој, Књажевац, Бела Паланка, Ћуприја, Сјеница, Зајечар, Прокупље, Крупањ, Деспотовац, Љиг, Медвеђа, Тутин и Коцељево локалне самоуправе које нису исплатиле солидарну помоћ за запослене у предшколсим установама у износу од 10.000 РСД по запосленом. МДУЛС ће упутити допис назначеним ЈЛС по угледу на дописе које смо слали током претходног сазива РГ и са сваком ЈЛС појединачно пратити реализацију. За следећи састанак РГ, МДУЛС ће имати преглед које ЈЛС су(или ће) реализовати исплату, акоје имају евентуалне проблеме са предлогом решења.
 1. Кашњење плата
 • Синдикат предлаже тему јеса информацијом да је у Белој Паланци дошло до кашњења 6 плата, у Сјеници 2 плате и у Смедеревској Паланци 1 плата. МФ ће за наредни састанак РГ припремити преглед извршења и одобрених ТБР за назначене ЈЛС, на основу чега ће се донети одлука о даљим корацима.
 1. Топли оброк и регрес
 • Предлог синдиката за ослобађање судских трошкова за топли оброк и регрес за запослене са минималним зарадама. Представници министарстава начелно нису сагласни са овим предлогом, па ће синдикати за наредни састанак РГ припремити јасне аргументе и ефекте овог предлога како би РГ размотрила.

 

Наредни састанак РГ ће се одржати за 3 недеље.

 

Додатак уз Закључке

Ради сагледавања тачке 1, до 20. фебруара је неопходно да се сагледа и достави следеће:

 • Министарство просвете да достави предлог списка занимања у предшколском васпитању и образовању са неопходним нивоима стручне спреме и кратким описом послова (да би се разумела разлика у пословима које обавља исто занимање са различитим нивоом стручне спреме)
 • Синдикати да обаве интерне консултације и доставе заједничку информацију о томе која занимања у предшколском васпитању и образовању су из њиховог угла неопходна у систематизацији установа, а који пословни се могу „отуђити“. Напомена је да одговор да су сви послови неопходни у размери у којој сада постоје неће довести до конструктивног дугорочног решења.