МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
МИНИСТАР БРАНКО РУЖИЋ

 

Обраћамо вам се у име запослених у ученичком и студентском стандарду, а у вези са различитом ценом рада у овим делатностима.

Структура запослених у овим делатностима је таква да огромну већину, више од 80%, чине радници за IV или нижим степеном стручне спреме. Неравномерним повећањем минималне цене рада и основице за обрачун плата, сви запослени са IV и нижим степеном стручне спреме, примају минималну зараду.

До разлике у основици је дошло у периоду 2016. и 2017. када су повећања била различита – за запослене у домовима ученика основица је повећана за 4, односно 6 процената, док је за запослене у студентском стандарду основица повећана за 2, односно 4 процента. Успостављена разлика у цени рада довела је до неравноправног положаја и огромног незадовољства запослених у студентском стандарду.

С обзиром на то да запослени у ученичком и студентском стандарду обављају послове у истој делатности, сличне сложености и обима, сматрамо да не постоји ниједан разлог за овај вид дискриминације и тражимо да се за запослене у студентском стандарду изједначи основица за обрачун плата са основицом за запослене у ученичком стандарду.

Синдикат образовања Србије
Мр Валентина Илић, председница

ГСПРС Независност
Срђан Словић, председник

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

____________________________________________

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
МИНИСТАР БРАНКО РУЖИЋ

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
ДР БОЈАН ТУБИЋ

 

Средином новембра смо вам се обратили са захтевом за хитним састанком са представницима Синдиката образовања Србије у коме смо навели кључне проблеме у делатности високог образовања. У последњих неколико година социјални дијалог са репрезентативним синдикатима је на најнижем нивоу, што се посебно односи на делатност високог образовања. Осим потписивања Споразума о продужењу важења ПКУ за високо образовања у децембру 2022. године, није одржан ниједан састанак са представницима синдиката ове делатности.

Као што вам је познато, различитим повећавањем основице за исплату зарада у претходном периоду, запослени у високошколским установама имају најнижу цену рада од свих делатности у образовању и то за 10 процената. Недопустиво је да запослени у делатностима које обухвата Министарство просвете, имају различиту цену рада.

Поред тога, по важећем Посебном колективном уговору за високо образовање, запослени у високошколским установама имају мања права од осталих у образовном систему. Зато тражимо да започну преговори о закључивању анекса ПКУ, којим ће се изједначити права за све запослене у просвети. Посебно тражимо образложење зашто је ПКУ за високо образовање закључен у децембру 2022. године, последњег дана пре истека важења, продужен на само годину дана.

Више пута смо упозоравали да овакав однос према високом образовању за последицу има велики одлив младих након студија, али и недостатак квалификованих кадрова који ће наставити рад на факултетима и академијама, као асистенти, предавачи и професори.

У вези са наведеним, тражимо да хитно закажете састанак са представницима Синдиката образовања Србије на коме ћемо разматрати наше захтеве за успостављање социјалног дијалога, изједначавање цене рада и закључивање Анекса ПКУ.

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

ОДБОР ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
др Марина Миленковић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ