МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
министар МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ
Сектору за ученички и студентски стандард и инвестиције
Марина Хасановић

 

ПРЕДМЕТ:

Предлог за допуну Стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у школској 2020/21. години.

 

У вези са Допуном Стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у школској 2020/21.години бр.611-00-1346/3/2020-05 од 03.09.2020.године, којим је у домовима ученика средњих школа дозвољено да борави истовремено максимално 50% ученика  у односу на капацитет установе из Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2020/21.годину, Сидникат образовања Србије предлаже да се наведено Стручно упутство допуни.

Наиме,  наведено Стручно упутство донето је 03.09.2020.године од стране МПНТР, након што су се ученици уселили у домове ученика јер основним  Стручним упуством  од 21.08.2020.године није било предвиђено да се број ученика смањи за 50%.  Након тога  у  домовима ученика средњих школа дешава се хаотична ситуација, јер су директори морали хитно да определе број деце које ће послати кућама без јасних критеријума а  на опште незадовољство како узнемирене деце тако и родитеља који су се питали зашто је баш њихово дете враћено кући и по којим критеријумима су преостала деца остала да бораве у домовима ученика.

Имајући у виду напред наведено, Синдикат образовања Србије  предлаже да се Допуни стручно упутство од 03.09.2020.године тако што ће се одредити јасни критеријуми по којима ће одређени ученици полагати право  на коришћење услуга домова ученика у смислу да установе морају водити рачуна о следећим категоријама ученика:  ученици средњих стручних школа који обављају стручну праксу, спортисти, ученици из  земаља региона и који долазе из удаљених места у земљи, ученици који похађају уметничке школе у којима не постоји могућност реализације онлајн наставе, затим ученици из социјално угрожених породица.

Поред наведеног,  Синдикат образовања Србије предлаже да се домовима ученика средњих школа у овим ванредним околностима,  а ради спречавања ширења вируса COVID-19  омогући ангажовање  већег  броја  извршилаца  на пословима одржавања хигијене у објектима које ће финансирати из сопствених прихода.

    Председница
Мр Валентина Илић