Препоруке за спровођење избора

Због специфичне ситуације са пандемијом и мера Кризног штаба, Председништво Републичког одбора на седници од 8.октобра донело је упутство и препоруке за споровођење избора:

 

УПУТСТВО И ПРЕПОРУКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У СИНДИКАТУ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

 

Републички одбор Синдиката образовања Србије је расписао изборе за мандатни период 2020./21. – 2025./26. године, одлуком од јуна 2020. године, којом су утврђени рокови за њихово спровођење на свим нивоима. На седници Републичког одбора у августу месецу донета је одлука о продужењу свих рокова за месец дана због специфичне ситуације са епидемијом. На истој седници је дата препорука да се избори у синдикалним организацијама одрже што пре, током септембра месеца, с обзиром на то да је могуће увођење нових мера кризног штаба које могу утицати на реализацију изборних активности.

У синдикалним организацијама избори се спроводе у складу са одредбама Статута Синдиката образовања Србије (одељак 5, чланови 44. – 56) и Правила синдикалне организације. Због нових околности у многим организацијама није могуће редовно одржавање избора на изборним састанцима, јер средње школе раде по комбинованом принципу и не могу се сви чланови састати у одговарајућем термину. Председништво Синдиката образовања Србије препоручује да се у тим случајевима формира изборна комисија која ће у току целог дана (преподневна и поподневна смена) дежурати уз гласачку кутију у коју ће чланови синдиката убацивати гласачке листиће.

У случају да је за функцију председника синдикалне организације  предложен само један кандидат, гласање се може обавити слањем мејла председнику синдикалне организације, који има обавезу да документацију достави изборној комисији. На основу резултата гласања, изборна комисија ће констатовати избор за председника синдикалне организације.

Записник са изборног састанка и упитник за председника синдикалне организације се достављају Републичком одбору, који на основу тога издаје одговарајуће потврде. Ови документи се шаљу и председницима општинских, градских, окружних и покрајинских одбора Синдиката образовања Србије.

Председници окружних и градских одбора образовања из основних и средњих школа, који су уједно и чланови Републичког одбора старају се о реализацији избора на својој територији и о томе обавештавају Републички одбор.

Општински, градски, одбори за више општина, окружни и покрајински одбори образовања доносе одлуку о формирању и саставу ових одбора за наредни мандатни период у којој се утврђује број и структура чланова одбора, а на основу извештаја о редовној уплати чланарине Републичком одбору.

Приговори на регуларност избора, достављају се у писаној форми Статутарном одбору Синдиката образовања Србије, који у складу са својим овлашћењима у члану 43. Статута даје предлоге Републичком одбору.

 

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ