Бројни и нагомилани проблеми у високом образовању већ дуги низ година притискају све запослене на државним факултетима. Али о тим проблемима мало се говори и  очигледно за те проблеме Министарство просвете нема довољно слуха ни разумевања.

Али, захваљујући упорности и инсистирању председнице мр  Валентине Илић и др Марине Миленковић, председнице Одбора за високо образовање,  коначно је 20. фебруара ове године, одржан састанак са др Бојаном Тубићем, помоћником министра просвете. На састанку су наше представнице имале прилику да још једном усмено образложе (поред два претходно послата писмена дописа) разлоге за незадовољство и огорченост свих запослених на државним факултетима. Оправдано незадовољство није само условљено ниским зарадама и неадекватним условима за научноистраживачки рад. Последњих месеци државне факултете притиска још једна мора- Буџетска инспекција Министарства финансија кажњава их због „ненаменског трошења“ сопствених прихода.  Непобитна је чињеница да је финансирање материјалних трошкова  средствима из буџета Републике Србије мање од 20%, и да Влада не обезбеђује исплату минималне плате за ненаставно особље (све до петог степена стручне спреме) те се разлика до минималне зараде исплаћује из сопствених прихода факултета. У протеклих годину дана није постојао социјални дијалог са представницима ресорног Министарства. Закон о високом образовању који је ступио на снагу 2017. године  је прописао доношење нове Уредбе којом би се исправила неправда и пропусти у финансирању високошколских установа, у року од две године, али нова Уредба још увек није донета, а рок је давно прошао. Основица за обрачун плата у високом образовању и даље је најнижа у поређењу са осталим јавним службама (нижа од основица прописаних за основно и средње образовање). Материјални положај запослених је изузетно лош у првом реду ненаставног особља и млађег наставног кадра (асистенти и асистенти са докторатом). Због ниских плата, и осећаја деградираности, млади нам одлазе са факултета. И врло је извесно да ће у будућности постојати    дефицит наставног кадра. Тешко је задржати младе људе, који због таквих услова на факултету не могу да планирају породицу и покрију основне трошкове. Запослени у високошколским установама својим ентузијазмом и преданошћу постижу одличне резултате како на педагошком тако и на пољу научних истраживања, и тим резултатима се често ова Влада поноси, али ти исти ентузијасти су  неправедно деградирани  у сваком смислу.

Посебан колективни уговор за високо образовање је потписан и продужен последњег дана  његовог важења и на снази је до 14. децембра 2023. године.
Синдикат ће инсистирати у наредном периоду да се  Посебан колективни уговор за високо образовање допуни и измени и наставиће истрајну борбу за достојанство професије!

 

Проф. др Марина Миленковић
председница Одбора за високо образовање