Обавештавамо своје чланове и све запослене у просвети да је Синдикат образовања Србије својим активним деловањем, предузимајући законом дозвољена средстава успео да Министру просвете, науке и технолошког развоја предочи све аргументоване чињенице, у вези са незаконитим деловањем директора Гимназије у Новом Пазару, тако да је министар просвете употребом овлашћења из члана 128. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 , 6/20 и 129/21), донео Одлуку о престанку дужности директора Гимназије у Новом Пазару, господина Нермина Дражанина.