Нова Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама објављена је 28.12.2023. године. На основу потписаног Протокола репрезентативних синдиката и Владе РС, између осталог, је дефинисано и планирано повећање плата запослених у просвети од јануара 2024. године од 10%, као и да ће Влада РС извршити измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и увећати коефицијенте наставницима – одељенским старешинама са 4% на 7% и започеће од обрачуна јануарске плате.

Влада РС је извршила измену Уредбе о коефицијентима и по основу стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника: педагошки саветник – 5% од основне плате; самостални педагошки саветник – 7% од основне плате; за вишег педагошског саветника – 10% од основне плате и за високог педагошког саветника – 12% од основне плате и започеће од обрачуна јануарске плате.

Одељенске старешине повећањем додатка са 4% на 7% од јануарске плате 2024. године имаће почетну плату 92.749 динара (основица 5004,69 x 17,32 + 7% старешинство), док ће наставник са 20 година стажа и одељенским старешинством имати 99,863,00 динара.

У току 2024. године наставиће се са реализацијом Протокола потписаног са Владом РС у правцу реализације корекције коефицијената од I до IV ССС који ће опет бити испод минималне зараде у РС. У том смислу Синдикат образовања Србије је формирао радну групу која ће у наредном периоду уз сарадњу са другим синдикатима изаћи са предлогом измене Уредбе којом би требало да буде обухваћено и високо образовање. Очекујемо и расписивање конкурса за радно ангажоване запослене са 30% и више норме, смањење администрације као и додатно повећање зарада у просвети.

ПРЕУЗМИТЕ УРЕДБУ