ВЛАДА РС
Председници Ани Брнабић  

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Министру Младену Шарчевићу

 

Овим Вас обавештавамо да је број уписане деце преко норматива са 11000 порастао на 40000-60000, што сматрамо недопустивим јер су услови за боравак деце као и рад васпитног и помоћног особља тешки и нехумани (у једну васпитну собу смештене су по две или једна и по васпитна група).

Ситуација је, такође, лоша и у делу који се односи на поштовање услова за упис деце са посебним потребама као и нерешено питање примене неодговорног инклузивног образовања што доводи до стварања потпуно нехуманих услова за рад запослених и боравак деце (деца са посебним потребама се примају као приоритет без персоналних асистената и одговарајућег увећања коефицијената васпитном особљу – по Уредби, не умањује се број уписане деце по Закону).

За одсутне раднике замене се ангажују после дужег временског рока  где се присутна деца „деле“ у остале васпитне групе.

Мишљења смо да у оваквим условима запослени не могу бити одговорни за безбедност деце и квалитет васпитно-образовног рада.

Радна група за предшколско васпитање и образовање је као приоритет навела растерећење васпитних група које имају прекобројно уписану децеу и тражење механизама да се то постигне.

И поред свега у медијима се у последње време, од стране представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, помиње већи обухват деце у предшколским установама (нарочито јасленог узраста- око 1700). Запослени, који већ дуже време раде у отежаним условима,  се са правом питају чему повећан обухват када још увек нису решени проблеми преко броја уписане деце.

На основу наведеног тражимо:

  • Решење постојеће преко броја уписане деце као апсолутни приоритет
  • Одобравање замене за сваког одсутног радника
  • Доношење конкретног плана решавања растерећења прекобројности
  • Стимулација запосленима са значајним повећањем (20-30%) у односу на прекобројност
  • Решавање проблема инклузије

Свесни смо да су за решавање наведених проблема потребни време, средства, простор, али се надамо да ће исти као апсолутни приоритет бити решени у договореном року. У супротном бићемо принуђени да о свему обавестимо организације које се баве правима деце и запослених и предшколским установама, а након тога ступимо у протест и штрајк. Синдикати већ дужи временски период упозоравају сва надлежна министарства и Владу да је ситуација алармантна да запослени који раде у тешким условима обољевају изложени константном стресу, а деца  као најважнија карика у друштву немају адекватне услове за развој.

 

Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
Босиљка Јовановић, председница

Синдикат образовања Србије
мр Валентина Илић, председница

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
проф. др ТомиславЖивановић, председник

PREUZMITE DOKUMENT