На иницијативу три највећа синдиката јавних служби: СОС, Синдиката здравства, Синдиката управе, као и Председништва СССС ( од 19. маја 2021. ), јуче је у Министарству финансија одржан састанак када су предати предати и захтеви.

Састанку су присуствовали представници седам гранских синдиката из јавног сектора, државни секретар у Министарству финансија Саша Стевановић и Љиљана Манојловић из Сектора за буџет.

Представници синдиката су поднели Иницијативу за измену Уредбе, за увећање зарада у јавном сектору које не сме бити мање од увећања минималне зараде, за дефинисање топлог оброка за све запослене у јавном сектору, за обухватање науке Уредбом и појединих структура у правосуђу.

Саша Стевановић је упознао присутне да је у изради јединствен информациони систем за обрачун плата у јавном сектору и да ће бити увођен парцијално. Речено је још да предстоји посета ММФ, који се противи увећању зарада.

За комплетну реформу је потребно 30% увећање средстава за зараде. Стевановић се сагласио да је измена Уредбе потребна ради уједначења. Представници Министарства су упознати са проблемима који се односе на тужбе за регрес и топли оброк и предочено им је да је то најгоре решење по све.


 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Синиша Мали

Репрезентативни синдикати запослених у јавниим службама, научно-истраживачкој делатности, државној управи и правосудним органима Републике Србије, на састанку одржаном 06. јула 2021. године, разматрали су радноправни и материјални положај запослених.

На састанку је једногласно закључено да се од надлежних државних органа и Министарства финансија захтева како следи:

  1. ИЗМЕНА УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
  2. ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У ПРОЦЕНТУАЛНОМ ИЗНОСУ КОЈИ ЈЕ ВЕЋИ ОД ПЛАНИРАНОГ ПРОЦЕНТА РАСТА МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ
  3. ДЕФИНИСАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕС
  4. ДОНОШЕЊЕ ПОСЕБНЕ УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
  5. ДОНОШЕЊЕ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Очекујемо Ваше хитно поступање.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ