ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Премијерка Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Министар Бранко Ружић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар Синиша Мали

 

На састанку репрезентативних синдиката у просвети, Синдиката образовања Србије и Синдиката радника у просвети Србије, одржаном 30.августа 2021.године утврђени су следећи захтеви:

  1. Од Владе Републике Србије тражимо да се од 1. јануара 2022. године почне са применом Закона о платама запослених у јавном сектору (платне групе и разреди);
  2. Уколико не почне примена наведеног закона од Владе Републике Србије тражимо повећање цене рада за све запослене у образовању за 15%;
  3. Тражимо изједначавање цене рада за све делатности у образовању;
  4. Тражимо измене правилника о формирању одељења у циљу смањења броја ученика у одељењима основних и средњих школа.
  5. Тражимо измене и допуне правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе које обаљају делатност основног и средњег образовања и васпитања којима би се стручни сарадници и ненаставно особље финансирали сразмерно броју одељења, односно квадратури установе.

Репрезентативни синдикати траже да се применом Закона о платама запослених у јавном сектору у делу платних група и разреда уведе праведан систем зарада у јавном сектору.

Уколико се одложи примена поменутог закона репрезентативни синдикати траже повећање цене раде за све у образовању од 15%. По пројекту повећања зарада са ММФ-ом договорено је да се зараде у образовању увећају за 34% што до сада није реализовано. Најављено повећање минималне зараде од 9,4% додатно ће пореметити однос плата у образовању и повећањем цене рада од 15% би се делимично исправио однос најниже и највише плате који сада износи 1 : 1,87. Повећање цене рада у образовању мора бити више од повећања минималне зараде уз урачунату инфлацију за 2020 и 2021.годину.

Од 2016. године у делатностима образовања постоје три различите цене рада и зато тражимо да она буде иста за све делатности као што је за запослене у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика.

Смањењем максималног броја ученика у одељењима значајно би се побољшао квалитет наставног процеса и уједно смањили технолошки вишкови.

Репрезентативни синдикати већ дуже време указују на проблем са финансирањем стручних сарадника у школама, јер у случајевима где школе имају једно одељење мање од броја предвиђеног правилником, стручни сарадници губе 50% норме. Због тога тражимо да се њихове зараде утврђују пропорционално броју одељења у школама.

Уколико се не постигне договор у вези са наведеним захтевима, репрезентативни синдикати ће предузети све методе синдикалне борбе, укључујући и штрајк.

 

Синдикат образовања Србије
Мр Валентина Илић

Синдикат радника у просвети Србије
Слободан Брајковић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ