САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
председнику Љубисаву Орбовићу
Трг Николе Пашића бр.5
БЕОГРАД

 

Поштовани председниче,

Упознати сте већ дуже време око дугогодишњег проблема Синдиката образовања Србије  у вези са непотписивањем  Посебног колективног уговора за запослене у високом образовању.

Наиме, запослени у високом образовању су ускраћени за права која уживају сви запослени у осталим нивоима образовања већ четири године уназад. Синдикат образовања Србије чини све напоре да се Колективни уговор за запослене у високом образовању коначно потпише, због чега је организован и протест испред зграде Дома синдиката 08.јуна 2019.године. Такође је Синдикат образовања Србије упутио неколико дописа председнику републике, премијерки, ресорном министарству итд. у којима је изложен наведени проблем и више пута ургирано да се колективни уговор коначно потпише.  Проблем око непотписивања предметног колективног уговора је изложен и на  конференцији Међународне организације рада која је одржана у Паризу, новембра месеца 2017.године.

Иако постоји добра воља ресорног министарства, односно Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се колективни уговор потпише, увек се вртимо у „зачараном кругу“  јер министарства која су учесници у преговарању (Министарство финансија, рада, МДУЛС) увек имају нове примедбе на текст  предлога Посебног колективног уговора за запослене у високом образовању. Примедбе се углавном односе на одређене одредбе које прописују одређена права која дуги низ година већ уживају запослени у осталим областима образовања, као што су нпр. јубиларна награда за 35 година стажа (иако смо прихватили примедбу Мин.финансија да се ова одредба брише због финансијских ефеката), увећање плате 12% председницима репрезентативних синдиката итд.

Због свега напред наведеног, још једном Вам се обраћамо да се заложите за решавање овог дугогодишњег проблема, као и  да се на седници Економско-социјалног савета, проблем око непотписивања Посебног колективног уговора за запослене у високом образовању уврсти хитно као тачка дневног реда и донесу конкретне мере како би  коначно и запослени у високом образовању уживали права која гарантује колективни уговор.

 

Председница,
Мр Валентина  Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ