Репрезентативни синдикати су након преговора са Владом Републике Србије, потписаним Протоколом дана 12. октобра 2023. године постигли решење, којим су верификовали договоре постигнуте преговорима од децембра месеца 2022. године.

У преамбули Протокола за 2023. (текућу) годину, дато је образложење и рачуница повећања плата на примеру почетне плате наставника са седмим степеном стручне спреме.

У јануару 2024. године однос почетне плате наставника биће 0,93 од републичког просека.

Протоколом се Влада Републике Србије обавезује да до јануара 2025. године, изједначи почетну плату наставника са републичким просеком у Србији.

У децембру 2024. године планирана просечна плата у Републици Србији биће 110 хиљада динара (950 eвра).

Потписаним Протоколом, почетна плата наставника треба да буде једнака том износу.

Одељењске старешине повећањем додатка са 4 % на 7 %, од јануарске плате 2024. године, имаће почетну плату 92.749 динара (основица 5004,69 х коефицијент 17,32 + 7 % старешинство), док ће наставник са 20 година стажа и одељењским старешинством имати 99 863,00 хиљада динара.

Протоколом је предвиђен заједнички рад на смањењу администрације у школама. Синдикати су већ доставили конкретне предлоге у том смислу, а до марта 2024. ће активности бити завршене и обавезујуће Протоколом.

Измена Уредбе о коефицијентима за техничко особље у образовним установама не односи се на све у систему (високо образовање) и није решила однос најједноставнијег рада од одговорних послова и носиоца делатности. Протоколом се Влада обавезује да ће у сарадњи са синдикатима извршити измене коефицијената у 2024. години.

Законом о финансирању високог образовања мора се дати могућност реалне и одрживе финансијске политике високошколских установа, како би се спречио одлив младих стручњака, асистената и доктора наука из земље.

Влада Републике Србије у ком год сазиву постојала, се обавезује да ће у наредној години бити ванредних повећања за просвету, а у циљу да наставник почетник има плату једнаку просечној плати у Републици Србији и обавезује се на измене законских решења за смањење администрације у школама.

До 2012. године репрезентативни синдикати и Влада Републике Србије су закључивали протоколе о повећањима зарада у наредној години, која се показала као позитивна пракса социјалног дијалога.

Наведени Протокол потписан 12. октобра 2023. године, након 11 година, обавезује државу да побољша статус запослених у образовању професионално и материјално.

Репрезентативни синдикати ће пратити реализацију одредаба Протокола и о свему обавештавати чланство.

Овим Протоколом не престаје рад на побољшању статуса запослених у образовању и настављају са радом Радне групе на свим нивоима образовања.

 

ПРЕУЗМИТЕ ПРОТОКОЛ