На данашњем састанку, коме су присуствовали представници Владе Републике Србије, надлежних министарстава и репрезентативних синдиката у образовању, није постигнут договор којим би се поправио материјални положај запослених у образовању.

Синдикати су инсистирали да се плата просветних радника одмах изједначи са просечном зарадом у Републици Србији и да се у наредном периоду мора радити на стратегији повећања плата у просвети.

Уредбом, коју је усвојила Влада, без социјалног дијалога није повећан додатак за одељењско старешинство у складу са закључком радне групе формиране од стране Министарства просвете из децембра 2022. године.

Административни радници су изједначени са помоћно – техничким особљем у висини плате, а поменута Уредба не обухвата повећање коефицијената свих запослених у образовању.

Надлежни су остали на усменим обећањима да ће у наредној буџетској 2024. години покушати да обезбеде средства за повећање плата запосленима у образовању и накнада одељењским старешинама.

Репрезентативни синдикати у образовању нису задовољни исходом данашњег састанка и планираним повећањем зарада од 5,5%, који у нето износу по запосленом износи 2000 до 4500 динара.

Остаје нам, да у у складу са тим предузмемо одговарајуће мере синдикалне борбе.

Уместо одговора на конкретне захтеве за бољим материјалним положајем запослених добили смо информацију да Министарство просвете неће одустати од најављене појачане контроле по школама, иако смо указали на бројне нелогичности преобимне педагошке администрације, која је додатно појачана увођењем смерница од стране Министарства просвете почетком ове школске године.

Синдикати неће одустати од тога да обједињени предлог за смањење обима администрације у школама доставе Министарству просвете и инсистираће на обавезном смањењу исте.