Последњи објављени догађај насиља над запосленим у школи, покренула је лавину интересовања медија и неких синдиката. Свесни смо да кључ овог проблема лежи много дубље – од тешке социјално-економске ситуације, позиције породице, немара локалне самоуправе и институција социјалне заштите, полиције и тужилаштва. Дакле, оно што су појединачни случајеви у медијима, спроводи се над запосленима од стране ученика, родитеља и директора већ дужи низ година. Наш синдикат је на последњој седници председништва од 25. октобра 2019. године дао предлог да позове и окупи остале синдикате како би се скренула пажња јавности и надлежних о овом проблему.

На састанку у министарству просвете инсистирали смо на спровођењу законских одредби дефинисаних ЗОСОВ-ом, као и правилницима о спречавању насиља, укључивањем и повезивањем свих карика у образовном систему и заштиту свих. Чињеница је да сваки случај насиља има своју генезу и задатак директора, као најодговорнијих, је да процедуру спроведу до краја, да укључе све механизме које им закон прописује. Тражили смо одговорност свих, и директора и секретара, као и да појединачни случајеви буду пример ажурности система, а не само медија.