Поводом напада на наставницу у Техничкој школи у Трстенику од стране ученика, Синдикат образовања Србије изражава забринутост за безбедност запослених у установама образовања.

Показало се да смо били у праву када смо упозоравали на одредбе Закона о основама система образовања и васпитања којима су права запослених сведена на минимум, док су обавезе све веће и веће. Тражили смо од законодаваца да се запослени заштите тако што ће добити статус службених лица, али за то држава није имала слуха. Зато се у протеклих неколико година све чешће догађа да у медијима сазнајемо за случајеве насиља према запосленима у школама, било од ђака било од родитеља.

Синдикат образовања Србије тражи од свих надлежних да се стриктно примене одредбе закона и према починиоцима насиља предузму одговарајуће мере.

Синдикат образовања Србије даје подршку нашој колегиници, поново ће тражити измене ЗОСОВ-а у циљу боље заштите запослених од насиља и хитан састанак Радне групе при Влади за борбу против насиља у школама, формиране у децембру 2019. године.

 

ПРЕДСЕДНИЦА
Мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ