Први Посебан колективни уговор за више и високо образовање Синдикат образовања Србије је потписао октобра 2005. године. Следећи ПКУ је закључен 2009. године да би 2012. године био продужен на још три године. Почетком 2015. године поднели смо иницијативу за продужење ПКУ и почели су преговори са ресорним министарством. Дакле, више од четири године запослени у високом образовању не остварују права из колективног уговора.

Имајући у виду да услед непотписивања ПКУ запослени у високом образовању нису у могућности да код послодавца (установе) остваре своја права (познато је да више од 50% запослених чини ненаставно особље), која остварују запослени у другим делатностима у образовању, незадовољство је огромно јер су тиме дискриминисани у односу на друге запослене у систему образовања.

Надлежна министарства која су учествовала у преговорима оспоравају одредбе у предлогу ПКУ за високо образовање које важе за остале делатности у просвети. По иашем предлогу ПКУ нема додатних оптерећења буџета, будући да је у члану 2 као послодавац дефинисана установа, тако да сви трошкови у вези са јубиларним наградама и отпремнинама падају на терет сопствених средстава установе.

Непостојање колективног уговора за високо образовање није једини проблем у овој делатности. Повећања зарада у последње три године је за запослене у високом образовању било упола мање него за запослене у основним и средњим школама, што показује однос државе према високом образовању. Зараде запослених не могу се ценити на основу плата на појединим факултетима, већ у целини, јер огроман број запослених је или на минималној заради или су далеко испод просека. Цена рада у високом образовању је за 9% нижа од цене рада за основне и средње школе, домове ученика и предшколске установе, што је несхватљиво и недопустиво.

Због свега наведеног, Синдикат образовања Србије позива све запослене у високошколским установама да дођу на протест који ће бити одржан у суботу 8. јуна у Београду, на Тргу Николе Пашића, са почетком у 12 часова.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ