У петак 29. марта 2024. године у Зајечару је одржан састанак окружних одбора образовања за Зајечарски и Борски округ коме је присуствовала председница Синдиката образовања Србије мр Валентина Илић са сарадницима, правницом Николином Јанковић и секретаром Миодрагом Камперелићем.

Поред колега Милована Станковића и Дејана Децановића, чланова Републичког одбора, састанку је присуствовало 20-ак представника наших синдикалних организација из Зајечарског и Борског округа.

Председница мр Валентина Илић је упознала присутне са актуелном ситуацијом у образовању у вези са реализацијом Протокола, припреми предлога коефицијената, смањењу педагошке администрације, новим правилницима и спровођењу одредаба ПКУ.

Правница Николина Јанковић је детаљно објаснила нове одредбе правилника о оцењивању и о протоколу поступања установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, као и о одредбама ПКУ за основне и средње школе и домове ученика.

У дискусији највише питања је било у вези са регулисањем права на превоз, јубиларне награде и о правилнику о оцењивању. Локална самоуправа, свака на свој начин регулише право на превоз, многи запослени не могу остварити своја права, па су принуђени да их остваре судским путем.

Секретар Миодраг Камперелић је говорио о организацији Синдиката и указао на проблеме са банкама које више пута у току године од председника синдикалних организација траже потврде од Министарства за рад и Синдиката, не старије од три месеца, позивајући се на закон о спречавању прања новца и тероризма. У случају да председници не доставе ове потврде, банке блокирају рачуне и онемогућавају располагање средствима. Зато је веома важно да се председници одмах обрате секретару у вези са добијањем ових потврда.