У петак 5. априла 2024. године у Тополи је одржан састанак окружног одбора образовања за Шумадијски округ, коме је присуствовала председница Синдиката образовања Србије мр Валентина Илић са сарадницима, правницом Николином Јанковић и секретаром Миодрагом Камперелићем.

Поред колегинице Биљане Пухаловић, чланице Републичког одбора, састанку је присуствовало 15-ак представника наших синдикалних организација из Шумадијског округа.

Председница мр Валентина Илић је у уводном делу говорила о актуелној ситуацији у образовању у вези са реализацијом Протокола, припреми предлога коефицијената, смањењу педагошке администрације, новим правилницима и спровођењу одредаба ПКУ.

Правница Николина Јанковић је детаљно објаснила нове одредбе правилника о оцењивању и о протоколу поступања установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, као и о одредбама ПКУ за основне и средње школе и домове ученика.

У дискусији највише питања је било у вези са регулисањем права на превоз, статусу помоћних радника и ненаставног особља, о исплати јубиларних награда, о правилнику о оцењивању и протоколу о поступању у ванредним околностима и друга. Као и у другим деловима Србије и овде локалне самоуправе, свака на свој начин регулишу право на превоз и због незаконитог поступања, запослени су принуђени да своја права остваре судским путем.

Секретар Миодраг Камперелић је говорио о организацији Синдиката образовања Србије и указао на проблеме са банкама које више пута у току године од председника синдикалних организација траже потврде од Министарства за рад и Синдиката, не старије од три месеца, позивајући се на „закон о спречавању прања новца и тероризма“. У случају да председници не доставе ове потврде, банке блокирају рачуне и онемогућавају располагање средствима. Зато је веома важно да се председници одмах обрате секретару у вези са добијањем ових потврда.