Присутни:

 1. Дарко Комненић, в.д. Помоћника министра, Министарство финансија
 2. Милан Пашић, Помоћник министра, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 3. Саша Могић, Помоћник министра, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 4. Слободанка Нинић, Секретар, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 5. Јелена Нађ, Руководилац групе за координацију социјалне сигурности, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
 6. Станиша Чабаркапа, Члан, Извршни одбор Гранског синдиката просветних радника „Независност“
 7. Новак Катић, Председник, Синдикат Образовања Србије, Одбор делатности предшколских установа
 8. Валентина Илић, Председник, Синдикат образовања Србије (замена Зорица Вујатов)
 9. Сузана Лазаревић, Председник, Одбор предшколских установа Гранског синдиката просветних радника „Независност“

Изостанци:

 1. Босиљка Јовановић, Председник, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања

 

Закључци

 1. Исплата једнократне новчане помоћи

Према информацијама репрезентативних синдиката, исплату једнократне новчане помоћи из текуће буџетске резерве нису реализовале следеће општине: Нови Пазар, Сјеница и Косово-Канцеларија је послала захтев за средства у износу од 5.222.450,00 из ТБР у новембру 2019.

Министарство финансија је доставило преглед давања из ТБР за 2019 и 2020 годину. Новом Пазару је уплаћено 80 милиона динара, а Сјеници 10 милиона динара за 2019 годину.

 1. Разлог кашњења плата

На састанку РГ је представљена информација да код одређених општина долази до кашњења исплата плата. Бела Паланка – очекује се исплата плате за август 2020, последњу половину плате запослени су примили у првој половини децембра 2020. Нови Пазар – касни се са исплатом плате 5 месеци, Смедеревска Паланка- касни се са исплатом плате 2 месеца, Врбас- касни се са исплатом плате 1,5 месец, Сјеница -решен је проблем буџета за предшколску установу, али је општина у блокади).

Од стране Министарства финансија је установљено да општина Сјеница није у блокади, а токође је и достављен преглед давања из ТБР за све поменуте ЈЛС за 2019 и 2020 годину.

Имајући у виду да су ЈЛС обезбеђена средства, МДУЛС ће послати допис спорним општинама.

 1. Запошљавање

На састанку РГ представљено је да поједине јединице локалне самоуправе нису подносиле захтеве за запошљавање иако су постојале реалне потребе, неке предшколске установе нису завршиле процес запошљавања иако су добиле сагласност пре више од годину дана, поједниние предшколске установе које су завршиле процес запошљавања нису поштовале упуства министра Ружића-дужина рада на одређено време у предшколској установи.

Установљено је да је дата сагласност за запошљавање свим ЈЛС које су подносиле захтеве за запошљавање. Свима је достављен допис од стране МПНТР са препорукама којим се општине воде, највећи број ЈЛС је уважио добијене препоруке. МДУЛС је доставио преглед ЈЛС са пристиглим и реализованим захтевима за новим запошљавањем у предшколским установама који достављамо у прилогу овог закључка. Када се успостави ЈИСП урадиће се поређење колико је особа примљено у стални радни однос. МПНТР ће послати допис директорима предшколских установа као подсетник и у допис ће унети рок за запошљавање по датим сагласностима.

 1. Проширење капацитета предшколских установа-грађење нових објеката

МПНТР је информисало чланове РГ око пројекта са светском банком и изградњом вртића и сарадњом са фондацијом Новак Ђоковић. Договорено је да ће се ступити у контакт са НАЈУ како ће се вршити обуке за градоначелнике општина, предлоге обука ће доставити синдикати.

 1. Бенефицирани радни стаж

МИНРЗС је упознало чланове РГ са овим питањем на састанку. У овај закључак прилажемо допис од стране МИНРЗС.

 1. Признавање школске спреме

Питање признавање стручне спреме, регреса и топлог оброка треба уврстити у обуке за председнике општина. Представници синдиката су доставили допис који прилажемо у овај закључак, а који ћемо са МПНТР узети у обзир приликом комуникација са директорима предшколских установа.

 1. Информисање о ЈИСП

Председница РГ Јована Радоњић је остале присутне чланове информисала о тренутном статусу имплементације ЈИСП. У априлу ћемо имати у систему све податке за текућу годину, а у јуну ћемо уз податке за текућу годину имати и податке о свршеним средњошколцима и студентима за претходне 3 године. Цео систем са комплетним подацима ће бити спреман у септембру месецу.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ